Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem:

  • Koordynator projektu
  • Specjalista ds. organizacji, monitoringu i ewaluacji
  • Specjalista ds. rozliczeń finansowych